Klasa 2-5 - szkoła podstawowa

Każde dziecko jest artystą. Zajęcia skierowane do młodszych dzieci, kładą głównie nacisk na poznanie plastyki poprzez zabawę ze sztuką. Staramy się zachęcić do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, szukania inspiracji i pomysłów. Motywujemy do uruchomienia wyobraźni oraz intelektu. Przy ocenie pracy, staramy się zwracać uwagę na szczegóły- na kompozycję, użycie koloru czy rodzaju kreski. Każde dzieło jest traktowane poważnie. Każde zajęcia podzielone są na dwie części- podstawową rysunkową oraz dodatkową- malarską, graficzną lub manualną. Dzięki umiejętności rysowania, dziecko potrafi dostrzec najmniejsze szczegóły, co ułatwia na wykonywanie dalszych prac artystycznych.

 

Plan zajęć 2017/2018

Zajęcia rozpoczynają się  05 września 2017r. o godz.15.45

 
Wtorek 15.45 -18.15
Środa 15.45 -18.15

 


 Cena

 
klasa 2-5
 200 zł / miesiąc **  4 zajęcia po 2,5h w miesiącu

 

1h zegarowa rysunku = 20 zł


Opłata z góry za każde 4 zajęcia.